Home / CEO Statement

Van vissteiger naar vissershaven!

De stap die wij vanaf het jaar 2016 hebben gezet om de organisatie van een “vissteiger” naar een vissershaven te transformeren, heeft onze organisatie weerbaar en wendbaar gemaakt, waardoor onze rol en bijdrage in de sector is verduidelijkt. Door onze herijkte strategie om economische waarde te creëren voor ons bedrijf zijn wij steeds meer gefocust op het verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening om zodoende afgestemd te zijn op de huidige dynamische omgeving. Wij zijn beter bestand tegen dalingen in de marktvraag, hetgeen onze winstgevendheid door de cyclus heen versterkt. Cevihas streeft niet alleen naar bedrijfsrendement maar maakt zich ook sterk voor verantwoord werkgeverschap. Deze richtlijn biedt een toegankelijk kader voor het nemen van verantwoorde beslissingen om de risico’s door de hele organisatie heen te beheersen, alsmede het ontwerpen van beleid en strategie tot het omgaan met kansen in de dagelijkse bedrijfsvoering. Cevihas staat aan het begin van een transitie proces met grote uitdagingen, waarbij er structurele verbeteringen worden geinitieerd door middel van goed leiderschap en personeel betrokkenheid.

Derryl Boetoe MBA

Chief Executive Officer (CEO)
CEVIHAS NV